שאלות ותשובות

מי מתאים לטיפול ?

זוגות בריאים ללא בעיית פריון ידועה .

האם הטיפול במרכז לבחירת מין היילוד יכול להוות תחליף לטיפול במרפאת פריון ?

לא – בשום פנים ואופן לא. במהלך המעקב והטיפול משתמשים בשיטות ובאמצעים הנהוגים בחלקם במסגרת מרפאת פריון – אולם התנאי לקבלת הזוג לטיפול הוא העדר בעיית פריון ידועה .

האם תקינות המחזור החודשי היא תנאי לטיפול ?

לא,אולם הטיפול עשוי להיות קל ומהיר יותר בנשים אצלן מחזורי הווסת סדירים ומדויקים . ברור כי גם נשים אצלן מחזורי הווסת אינם סדירים – מתאימות לטיפול, אך יש לדעת כי אצלן עלול המעקב והטיפול לארוך זמן רב יותר מאשר במקרים בהם המחזורים סדירים ומדויקים .

האם במהלך הטיפול יהא על בני הזוג לשנות הרגלים ?

בהחלט יתכן כי במהלך הטיפול יהא על בני הזוג ליטול על עצמם התחייבות לאורח חיים הנוגע לחייהם האינטימי ביותר אותו יכתיב להם הרופא.

האם קיימת מגבלה של מספר ילדים מאותו מין על מנת להתחיל בטיפול ?

לא. במסגרת הטיפול במרכז אין מגבלה של מספר הילדים מאותו המין על מנת שניתן יהיה להתחיל בטיפול וניתן אף להגיע לטיפול גם לפני ההיריון הראשון .

האם הטיפול כרוך בכאבים ?

הבדיקות המתבצעות בכל מהלך הטיפול הינן בדיקות רגילות המתבצעות ע"י רופא נשים במהלך כל בדיקה שגרתית . לפיכך אין הן כרוכות באי נעימות או בכאבים החורגים מבדיקת רופא הנשים השגרתית והמוכרת .

שאלה שנשאלה ע"י שומרות נידה – האם הבדיקה מטמאת ?

הבדיקות אינן מטמאות ואינן גורמות לאיסור האישה .

האם שיעור השגת הריון גבוה או נמוך משיעורו באכלוסיה הכללית ?

יש לדעת כי שיעור השגת הריון באופן טבעי באוכלוסייה הכללית הנו כ 30% למחזור , הווה אומר מתוך 10 זוגות פוריים לחלוטין יהרו 3 בחודש הראשון , מתוך 7 הזוגות הנותרים יהרו 30% בחודש השני – מהנותרים 30% בחודש השלישי וכך הלאה . ההריונות במסגרת הייעוץ וההכוונה במרכז לבחירת מין היילוד הינם הריונות טבעיים לחלוטין, לפיכך שיעור השגת הריון יהיה זהה לזה שבאוכלוסייה הכללית. יחד עם זאת לאור העובדה כי במסגרת הייעוץ וההכוונה הניתנים מאותר המועד האופטימאלי להשגת הריון, שיעור השגת הריון במסגרת הטיפול עשוי להיות טוב יותר מזה המקובל באופן טבעי באוכלוסייה הכללית .

האם שיעור ההפלות בעקבות הטיפול שונה משיעור ההפלות בקרב האוכלוסייה הכללית ?

ההריונות במסגרת הייעוץ וההכוונה לבחירת מין היילוד המבוצעים במרכז הינם הריונות טבעיים לחלוטין, על כן כל מהלך ההיריון בהם ובכלל זה שיעור ההפלות הטבעיות זהים לחלוטין למהלך ההריונות ולשיעור ההפלות הטבעיים באוכלוסייה הכללית .

האם שיעור המומים המולדים בעקבות הטיפול שונה משיעורם בקרב האוכלוסייה הכללית ?

ההריונות במסגרת הייעוץ וההכוונה לבחירת מין היילוד הינם הריונות טבעיים לחלוטין , על כן כל מהלך ההיריון בהם ובכלל זה שיעור המומים המולדים זהה לחלוטין לזה אשר בהריונות הטבעיים באוכלוסייה הכללית .

האם לחומציות הנרתיק או לאורגזמה הנשית בזמן היחסים השפעה על קביעת מין היילוד ?

יש הגורסים כי סביבה חומצית ידידותית יותר לתאי הזרע הנקביים ואילו סביבה בסיסית נוחה יותר לתאי הזרע הזכריים. על סמך השערה זו יש הממליצים ליצור סביבה חומצית בנרתיק לכשמעוניינים בבת וסביבה בסיסית לכשמעוניינים בבן – באמצעות שטיפות הנרתיק בתמיסות מתאימות ( תמיסות חומציות או בסיסיות בהתאם ) לפני קיום היחסים. זו גם ההשערה עליה מתבססת הסברה כי לתזמון האורגזמה הנשית ( הסיפוק המיני הנשי ) השפעה על קביעת מין היילוד. מצדדיה מסתמכים על טיעונים לפיהם בעת האורגזמה הנשית, מופרשים לנרתיק נוזלים בעלי PH בסיסי (רמת בסיסיות גבוהה) – היוצרים לכאורה  סביבה ידידותית לתאי הזרע הזכריים. מכאן סיכוי טוב יותר לכאורה לקבלת עובר ממין זכר. מאידך העדר אורגזמה נשית בעת קיום היחסים תשאיר בנרתיק סביבה חומצית הנוחה יותר לכאורה לתאי הזרע הנקביים משמע סיכוי טוב יותר לקבלת עובר ממין נקבה. בספר "ויקרא" פרשת "תזריע" פרק י"ב פסוק ב' נאמר: "אישה כי תזריע וילדה זכר…". גם אם נפרש את המילה "תזריע" במובן – "תבייץ" וגם אם נפרש את המילה "תזריע" במובן "תגיע לסיפוק מיני/לאורגזמה", בשניהם קיום יחסים בזמן הביוץ ובעת אורגזמה נשית הינם סגולה לקבלת עובר ממין זכר על פי המקורות. יחד עם זאת אין אנו מייעצים לנקוט בפעולה יזומה כמו שטיפות הנרתיק בתמיסות שונות, שכן אין אנו יודעים בוודאות מה השפעתן על הזרע עצמו ואין אף לא מחקר מבוקר אחד המוכיח יתרון לשיטה זו והעדר פגיעה בזרע משטיפות שכאלו .

האם לדיאטות שונות השפעה על קביעת מין היילוד ?

בספרות העממית מוצעות דיאטות שונות כסגולה לקביעת מין היילוד. בד"כ מוצעת הדיאטה לאישה בלבד. יש הגורסים כי דיאטה עשירה במלח מעלה סיכוי לקבלת עובר ממין זכר ואילו דיאטה דלת מלח עד כדי העדר מלח כלל מעלה סיכוי לקבלת עובר ממין נקבה. על הדיאטה לארוך לפחות 6 שבועות לפני תחילת הניסיונות להרות. בנוסף ישנה רשימה ארוכה של איסורים והמלצות. אנו ממליצים על דיאטות כאלו ואך ורק בפיקוח דיאטנית מוסמכת שכן במקרים מסוימים דיאטה עתירת מלח עלולה להיות הרת אסון! יש לזכור כי אין ולו מחקר מדעי מבוקר אחד המצביע על השפעתה של דיאטה כלשהי לקבלת עובר מהמין הרצוי .

האם לתנוחת קיום היחסים ישנה השפעה על קביעת מין היילוד ?

גם בסוגיה זו דנה הספרות העממית, אולם גם לה אין כל תימוכין מדעיים ולבד מתיאוריות עממיות כאלו ואחרות אין כל חוות דעת מדעית מוסמכת ומבוקרת המצביעה על יתרון של תנוחה כזו או אחרת להשגת יילוד מהמין הרצוי. המצדדים בשיטה טוענים כי ככל שהחדירה עמוקה יותר הסיכוי להולדת בן גדול יותר וככל שהחדירה שטחית יותר – הסיכוי גדול יותר ללדת בת. לטענתם בחדירה שטחית חשוף הזרע לסביבה חומצית לכל אורך הנרתיק ואילו בחדירה עמוקה החשיפה קצרה. גם בגמרא ישנם תימוכין לכך – "משהה עצמו עליה…" משמע חדירה עמוקה יותר כשיש לזכור כי על פי ההלכה התנוחה המותרת היחידה היא התנוחה המקובלת בה האישה שוכבת על גבה והגבר גוהר מעליה. קשה להניח שיש ממש בשיטה זו שכן מהבנת התהליכים המתרחשים בנרתיק לאחר פליטת הזרע לתוכו עולה כי הזרע הנפלט לנרתיק נפלט במרקם ג'לטיני ועובר תהליכי התנזלות בנרתיק הנמשכים דקות ארוכות. רק לאחר התנזלותו שוחה הזרע אל תוך הרחם. כך שלא ברור אם לתנוחה יש השפעה משמעותית על סינון תאי הזרע הזכריים או הנקביים.

האם יש צורך בביצוע בדיקות מקדימות לפני תחילת הטיפול ?

כן. לפני כל תחילת טיפול מופנית האישה לביצוע בדיקות טרום הריוניות נרחבות במסגרת קופה"ח לה היא שייכת ורק עם קבלת תשובות תקינות ניתן להתחיל בטיפול . בבדיקות נבדקים פרמטרים רבים כגון קיום חיסון לאדמת , צהבת , CMV ועוד . מומלץ לאישה לעבור לפני תחילת הטיפול בדיקת שדיים אצל כירורג ולבצע בדיקת פאפ (משטח מצוואר הרחם)  ע"י רופא הנשים של הקופה .

האם יש צורך ליטול תכשירים כלשהם לפני תחילת הטיפול ?

כן. משרד הבריאות ממליץ ליטול 400 מיקרוגרם חומצה פולית מיד יום 3 חודשים לפני תחילת הניסיונות להרות ולפחות חודש אחד לפני הפסקת אמצעי המניעה בכוונה להרות (גלולות או הוצאת התקן תוך רחמי) . אנו ממליצים ליטול בנוסף לחומצה הפולית גם פרנטל ותכשירי ברזל. במקרים מסוימים יש צורך במתן תכשירים נוספים לחיזוק ההיריון כבר מתחילת דרכו – צורך שיבחן במהלך הפגישה הראשונה במרכז.

האם הטיפול כולו חייב להתבצע בעיר מודיעין שם פועל המרכז לבחירת מין היילוד ?

הפגישה הראשונה עם ד"ר יעקובוביץ חייבת להתבצע במרכז עצמו. עדיף כי הטיפול יתבצע אף הוא במרכז לבחירת מין היילוד. יחד עם זאת, ניתן לבצע את המעקב והטיפול באמצעות בדיקות המבוצעות במקום המגורים של בני הזוג בהנחיה צמודה ומבוקרת של ד"ר יעקובוביץ. הדרכה מדוייקת תינתן בפגישה הראשונה.