שעור הילודה וה – "SEX RATIO" או "יחס המינים" במדינת ישראל משנת 2002 .

בתאריך 21/09/14 התפרסמה באתר החדשות "Y-NET", כתבה המדווחת כי "יותר בנים נולדו השנה".
על פי נתוני הלמ"ס, נולדים בישראל מידי שנה, באופן קבוע יותר בנים מאשר בנות.
בטבלה המצורפת מוצגים נתוני הילודה בישראל בין השנים 2002-2013.
ה – "SEX RATIO" או – "יחס המינים" הוא הביטוי המקובל ביותר להשוואה בין מספר הבנים והבנות הנולדים. באמצעותו מבטאים כמה בנים נולדים כנגד הולדתן של כל 100 בנות באותו פרק זמן.
היחס המקובל בעולם המערבי הוא 106בנים כנגד כל 100 בנות. גם בישראל היחס דומה אף כי ממוצע "יחס המינים" בשנים האמורות הוא – 105 בנים כנגד כל 100 בנות (ראה הממוצע בטבלה המצורפת) . מנתוני הלמ"ס האחרונים ועל פי הכתבה ב- Y-NET התקרב השנה "יחס המינים" בישראל לזה המקובל בעולם המערבי ועמד על 105.91 בנים כנגד כל 100 בנות אך אין הוא שונה באופן מהותי מ"יחס המינים" בשנים עברו.
תופעת ה – "BABY BOOM" הידועה לאחר מלחמת העולם השניה בה נצפתה עליה משמעותית בשעור הילודה בארה"ב ועימה עליה משמעותית ב – "SEX RATIO" – יוחסה לעליה המשמעותית בתדירות יחסי המין בקרב החיילים אשר חזרו מקרבות המלחמה באירופה.
בחינת שעור הילודה לאחר מלחמות ישראל באחת עשרה השנים האחרונות יתכן ומצביעה על מגמה דומה. אנו צופים בעליה משמעותית בשעור הילודה בשנת 2003 – בשנה שלאחר מבצע חומת מגן
(29/3/02-10/5/02 ) ועליה משמעותית ב – "SEX RATIO" אשר החלה ב- 2003, באה לידי ביטוי באופן משמעותי בשנת 2004 ונשארה גבוהה יחסית בהמשך. גם בשנים שלאחר מלחמת לבנון השניה ( 12/7/06-14/8/06 ) ובעקבות מלחמות ומבצעי צה"ל נצפתה עליה משמעותית בשעור הילודה בכלל ועליה ב – "SEX RATIO", אולם באותה עת עלה במקביל מספרם המוחלט של תושבי ישראל. על כן צריכים הנתונים לעבור עיבוד סטטיסטי קפדני אשר צריך להביא בחשבון את כל הנתונים גם יחד . מעניין לבחון את נתוני הילודה וה – "SEX RATIO" בסוף שנת 2015 בהם נוכל אולי לראות השפעה על שעור הילודה ו – "יחס המינים" בעקבות מבצע צוק איתן השנה.
שנה           סה"כ            בנות               בנים            בנות               בנים       מלחמות ומבצעי צה"ל
2002      139,535       68,217        71,318          100            104.54           חומת מגן
2003     144,936       70,665        74,271          100            105.10
2004      145,207        70,513       74,694          100           105.92
2005      143,913        69,957        73,956         100            105.71
2006      148,170        72,092       76,078         100            105.52      מלחמת לבנון ה-2
2007       151,679        73,849      77,830          100            105.41
2008       156,923        76,669      80,254          100           104.67
2009       161,042        78,644      82,398          100           104.77         עופרת יצוקה
2010       166,255        80,840       85,415          100           105.65
2011       166,296          81,134       85,162          100          104.96
2012      170,940         83,488       87,452          100          104.74           עמוד ענן
2013      176230          85,584      90,646           100           105.91

ממוצע :                                                                      100           105.18

Filed under: כללי

השאר תגובה